Gwasanaethau warws

Gwasanaethau warws

Mae gan ein cwmni warysau yn Guangzhou ac Yiwu, gallwn dderbyn a storio nwyddau. Mae ardal y warws yn 800 m2, gall ddal 20 cynhwysydd ar y tro, mae'r storfa am ddim
Mae gan ein cwmni ei dîm ei hun o symudwyr sy'n gweithio'n llym yn unol â chyfarwyddiadau'r cleient. Mae offer modern y warws gydag offer ac offer arbennig yn caniatáu ichi berfformio unrhyw fath o waith. Rydym yn cynnig cyfraddau ffafriol ac amodau cyfleus, gan gynnwys y posibilrwydd o storio bwyd dros ben am ddim tan y llwyth nesaf yn y warws.
Rydym yn darparu

● gwasanaeth o safon
● gan gynnwys warysau
● storfa ddiogel
● prosesu nwyddau a chynwysyddion o wahanol baramedrau.