Clirio tollau

Clirio tollau

Mae gan ein cwmni 10blynyddoedd o brofiad ar gyfer clirio tollau o China i Rwsia

● mae ganddo enw da a chydnabyddiaeth dda yn y farchnad
● cydweithrediad hirdymor a sefydlog gyda chwmnïau masnachu mawr yn Rwsia.

Diogelwch, prydlondeb, effeithlonrwydd, pris deniadol (e.e. iawndal uniongyrchol am ddanfon neu golled hwyr)

Cyfrifoldeb yw difrifoldeb. Effeithlonrwydd yw ansawdd. Uchafswm yw dyhead