Gwasanaethau cyfieithu am ddim

Gwasanaethau cyfieithu am ddim

Cyfieithu proffesiynol ar y lefel gywir

Os oes angen asiant proffesiynol arnoch chi, cyfieithydd yn Tsieina, yna mae ein cwmni'n barod i gydweithredu â chi - rydyn ni wedi bod yn ymwneud yn broffesiynol â busnes asiantaeth ein cleientiaid yn Tsieina ers amser maith.

Byddwn yn eich helpu chi hefyd.

Ein cyfieithwyr sy'n meddu ar y rhinweddau:

● ymwrthedd i straen,
● sgiliau cyfathrebu,
● sylwgar, y gallu i weithredu'n gywir mewn sefyllfaoedd ansafonol.

Mae ganddyn nhw brofiad o waith annibynnol, trafodaethau llwyddiannus a bargeinion wedi'u gorffen. Bydd y gwasanaeth a ddarperir gan ein cwmni yn caniatáu ichi weithio'n llwyddiannus gyda'ch partneriaid Tsieineaidd, llunio dogfennau'n gywir wrth allforio o China, prynu nwyddau yn uniongyrchol gan wneuthurwyr Tsieineaidd neu mewn marchnadoedd cyfanwerthu Tsieineaidd.

Cyfieithwyr profiadol

● Byddwn yn darparu cyfieithiad ysgrifenedig i chi fel na fyddwch yn poeni am gymeriadau Tsieineaidd!
● Cyfieithu ar y pryd: Byddwn yn darparu cefnogaeth amser real yn eich gwaith dramor!